Rozlicz podatek

Zwrot podatku z zagranicy – fachowe doradztwo

Jak rozliczyć dochody z Niemiec z małżonkiem

Jak rozliczyć dochody z Niemiec z małżonkiem

Praca za granicą zmusza polskich obywateli do rozliczenia podatku dochodowego również w swoim kraju. Rozliczenie PIT z Niemiec wbrew pozorom jest możliwy i łatwy do przygotowania.

W jaki jednak sposób rozliczyć dochody z Niemiec wraz z małżonkiem?

Osoby zamężne, podobnie jak te niebędące w sformalizowanym związku, muszą rozliczyć się ze swoich zagranicznych dochodów w Polsce – niezależnie od tego, czy mieszkają na stałe w Niemczech czy w rodzinnym kraju. Praca za granicą jednego z małżonków budzi wiele wątpliwości przed rozliczeniem PIT w Polsce. Jaka forma rozliczenia podatku z zagranicy będzie najbardziej korzystna? W jaki sposób sporządzić dokumenty, aby otrzymać zwrot nadpłaconego podatku?

Wspólne rozliczenie podatku z Niemiec

Wspólne rozliczenie podatku z Niemiec jest zazwyczaj najkorzystniejszą opcją dla małżonków. Małżonek, który całość dochodu uzyskuje w Niemczech jest tam uznawany za tzw. podatnika nieograniczonego. Natomiast jego małżonka, aby rozliczyć się za granicą z podatku, będzie musiała złożyć odpowiedni wniosek.

Inaczej kwestia rozliczenia podatku PIT za granicy będzie wyglądała w Polsce. Obecnie wspólne rozliczenie dochodów obojgu małżonków, kiedy jeden z nich pracuje i mieszka w Niemczech, będzie możliwe wtedy, kiedy jego stałym miejscem zameldowania jest Polska. Małżonkowie mogą się łącznie rozliczyć również w momencie, kiedy w ciągu całego roku podatkowego utrzymują wspólność majątkową, a także pozostają w sformalizowanym związku małżeńskim.

Przepisy uwzględniają także możliwość rozliczenia się małżeństwa z podatku za granicy, jeśli ich miejscem zamieszkania jest jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej bądź posiadających członkostwo w Europejskich Obszarze Gospodarczym. Oprócz tego wspólne rozliczenia opodatkowania dotyczy także małżeństw, gdzie jeden z małżonków ma nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, natomiast jego partner odprowadza podatki w Niemczech.

W praktyce okazuje się, że jedynie małżeństwa, w których jedna ze stron prowadzi działalność gospodarczą, nie może rozliczać się wspólnie. Wynika to przede wszystkim z tego, że działalność gospodarcza podlega 19 procentowemu opodatkowania stawki bądź jest ona rozliczana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Najczęściej jednak nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby rozliczyć podatek z Niemiec wraz z małżonkiem.

Co jest potrzebne do wspólnego rozliczenia podatku PIT z Niemiec?

Aby rozliczyć się z podatku wspólnie z małżonkiem, kiedy ten pracuje i mieszka za granicą, konieczne jest złożenie w najbliższym Urzędzie Skarbowym kompletu dokumentów. Jeśli jeden z małżonków pracuje za granicą, otrzymuje on w Polsce status rezydenta podatkowego, co oznacza, że do jego obowiązków należy wypełnienie PIT-36 wraz z załącznikiem ZG. Do dokumentacji konieczne będzie dołączenie dokumentów otrzymanych od niemieckiego pracodawcy. 

dochody w niemczech

Rozliczenie podatku w Niemczech i w Polsce – jak działa?

Ze względu na przepisy podatkowe w każdym z krajów, rozliczenie dochodu w Niemczech, jak i w Polsce będzie się od siebie różniło. Przepisy niemieckie wymagają zgody obu małżonków do tego, aby rozliczyć wspólny dochód w Niemczech. Oprócz standardowych dokumentów do rozliczenia podatku w Niemczech (przede wszystkie karty podatkowe Lohnsterbescheinigung oraz podpisane umowy, a także dokumenty świadczące o przyznanych ulgach podatkowych), konieczne będzie pobranie z polskiego US zaświadczenia UE/EOG.

Należy wtedy wykazać dochody każdego z małżonków. Zdarza się również, że urzędnicy niemieccy wymagają zaświadczenia o zameldowaniu w Polsce czy aktu małżeństwa w celu zweryfikowania prawdziwości danych zawartych w deklaracji. Wspólne rozliczenie się z podatku dochodowego w Niemczech niemal zawsze kończy się zwrotem podatku.

W Polsce nie obowiązuje zasada podwójnego opodatkowania, jeśli jeden z podatników odprowadzał wcześniej zaliczkę dochodu w Niemczech. Warto jednak pamiętać o tym, że nawet w przypadku wspólnego rozliczenia, każdy z małżonków musi druki składać oddzielnie. Do deklaracji PIT należy dołączyć druk PIT/ZG. O szczegóły zawsze można dopytać w miejscowym Urzędzie Skarbowym.

Wspólne rozliczenie się z podatku PIT w Polsce i w Niemczech może być nieco skomplikowane, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego biura podatkowego. Specjaliści na podstawie dostarczonych dokumentów przygotują deklaracje podatkowe dla niemieckiego urzędu, a także pomogą rozliczyć podatek w Polsce.

Powrót do góry