Rozlicz podatek

Zwrot podatku z zagranicy – fachowe doradztwo

Jakie zasiłki na rodzinę przysługują za pracę w Holandii?

Jakie zasiłki na rodzinę przysługują za pracę w Holandii?

Mieszkasz i pracujesz w Holandii? Zastanawiasz się, czy przysługują Ci jakieś zasiłki rodzinne? Sprawdź zasiłki i dodatki dostępne dla polskich pracowników w Holandii.

Komu przysługują zasiłki rodzinne w Holandii?

Zasiłki i inne świadczenia socjalne w Holandii przysługują osobom, które mieszkają i legalnie pracują w Holandii minimum kilka miesięcy. Co więcej, zasiłki rodzinne na dzieci są przyznawane tylko na dziecko (lub dzieci), które nie ukończyły 18 lat. Aby móc pobierać świadczenie, zwykle muszą być też zameldowane pod takim samym adresem jak rodzic. Holenderskie zasiłki socjalne pozwalą na podniesienie standardu życia, ale nie zawsze przysługują wszystkim. O jakie zasiłki rodzinne w Holandii możesz się starać?

Zasiłek rodzinny Kinderbijslag

Kinderbijslag to zasiłek rodzinny na dziecko w Holandii, który zależy od wieku dziecka, ale też miejsca zamieszkania. Znaczenie ma także to, czy dziecko pracuje i posiada dodatkowe środki. Jeśli Twoje dziecko uczy się i dorabia sobie kilkanaście godzin w tygodniu, nie musisz się martwić, że nie otrzymasz zasiłku rodzinnego. Nie ma bowiem znaczenia, ile zarabia dziecko. Przy rozpatrywaniu wniosku o zasiłek rodzinny Kinderbijslag bierze się także inne czynniki, wśród których można wymienić np. konieczność intensywnej opieki nad dzieckiem. Co więcej, w niektórych sytuacjach przysługuje prawo do podwójnego zasiłku na dziecko.

Wysokość kwoty zasiłku na dziecko w Holandii można znaleźć na stronie internetowej Banku Ubezpieczeń Społecznych (SVB). Co ciekawe, kwota zasiłku Kinderbijslag wzrasta co 6 lat. Wyższy zasiłek otrzymasz, gdy dziecko skończy 6 lat, a następnie po ukończeniu przez dziecko lat 12

zasiłek rodzinny holandia

Kindgebonden budget, czyli holenderski dodatek na dziecko

Zasiłkiem rodzinnym w Holandii jest też Kindgebonden budget, który jest przyznawany rodzinom z dziećmi. Co więcej, dodatek otrzymają tylko rodziny, w których wspólne dochody rodziców lub partnerów są niskie. Kindgebonden budget w Holandii przysługuje tylko, jeśli rodzinie przysługuje też prawo do zasiłku rodzinnego. Dodatek na dziecko jest wypłacany od pierwszego dnia następnego miesiąca i co miesiąc przez holenderski Urząd Skarbowy. Zostaje wstrzymany z chwilą ustania wypłacania zasiłku rodzinnego.

Istnieją jednak przypadki, kiedy wyjątkowo rodzinie może zostać przyznany dodatek Kindgebonden budget, mimo braku prawa do zasiłku rodzinnego. Jeśli posiadasz dziecko w wieku 16-17 lat, możesz się starać o Kindgebonden budget, pod pewnymi warunkami. Dziecko nie mieszka już w domu rodzinnym, a przeznaczasz co najmniej 433 euro na każdy kwartał roku, aby je utrzymać lub dziecko mieszka w domu, ale dziecko nie uczęszcza już do szkoły i nie posiada podstawowych kwalifikacji.

Zorgtoeslag – dodatek do ubezpieczenia w Holandii

Zorgtoeslag to zasiłek zdrowotny, który zależy od dochodów. Na to, czy możesz otrzymać holenderski zasiłek opiekuńczy, wpływa kilka zmiennych i warunków, wśród których można wymienić nawet posiadane oszczędności. Co więcej, aby otrzymywać zasiłek Zorgtoeslag, trzeba posiadać holenderskie ubezpieczenie zdrowotne, holenderskie obywatelstwo lub pozwolenie na pobyt czasowy. Członkowie rodziny muszą mieć też ukończone 18 lat, a dochody parterów nie mogą być zbyt wysokie. 

Pomoc w uzyskaniu zasiłku na rodzinę w Holandii

Mieszkasz za granicą i pracujesz w Holandii? W zależności od twojej sytuacji może Ci przysługiwać zasiłek za pracę. Cenne informacje znajdziesz na stronie Urzędu Skarbowego w Holandii, ale o pomoc w ubieraniu się o zasiłek rodzinny czy zdrowotny możesz poprosić też profesjonalne biuro, które pomoże skompletować wymagane dokumenty oraz pomoże w uzyskaniu zasiłku.

Powrót do góry