Rozlicz podatek

Zwrot podatku z zagranicy – fachowe doradztwo

Własny dział kadr czy outsourcing – które rozwiązanie jest bardziej opłacalne?

Własny dział kadr czy outsourcing – które rozwiązanie jest bardziej opłacalne?

Dział kadr jest niezbędnym elementem struktury organizacyjnej każdej firmy.

W zależności od jej wielkości zatrudnionych jest w tym dziale od jednej lub dwu do nawet kilkunastu osób. Dział kadr jest podstawą dobrze funkcjonującej firmy.

Czym zajmuje się dział kadr?

Do obowiązków działu kadr w firmie należy prowadzenie dokumentacji zatrudnionych w niej pracowników, między innymi ewidencja czasu pracy i ich dane personalne. Dzięki specjalnym rejestratorom czasu pracy sprawdzenie ilości przepracowanych godzin jest zdecydowanie łatwiejsze.

Zadaniem działu kadr jest również sporządzanie umów między przedsiębiorstwem a jej kontrahentami.  Zajmuje się także rozliczaniem ubezpieczeń społecznych, prowadzi ewidencję zwolnień lekarskich. Pracownicy tego działu wystawiają zaświadczenia o zatrudnieniu pracownika oraz jego dochodach. Sporządzają różnego rodzaju podsumowania oraz raporty.

Odpowiadają za system organizacyjny funkcjonujący w firmie, między innymi za system szkoleń oraz okresowej oceny pracowników, a także system motywacyjny funkcjonującym w przedsiębiorstwie. Pracownicy działu kadr mają w swoim zakresie obowiązków nie tylko koordynowanie szkoleń, ale także delegacji oraz współpracę wewnętrzną w firmie między poszczególnymi jej działami.

Prowadzi również rekrutację nowych pracowników, począwszy od ogłoszeń o ich naborze, poprzez rozmowy kwalifikacyjne, aż po  zapoznanie nowego pracownika z jego obowiązkami i ogólnym działaniem oraz specyfiką firmy. Odpowiadają za współpracę ze związkami zawodowymi, jeśli takie funkcjonują w firmie oraz nadzorują zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dlaczego dział kadr jest niezbędny w każdej firmie?

Dział kadr stanowi filar każdej firmy, ponieważ jego pracownicy coraz częściej doradzają zarządowi w sprawach dla niej strategicznych. Prowadząc rekrutację i zatrudniając najlepszych pracowników i specjalistów na rynku pracy, tworzy kapitał przedsiębiorstwa. W dużej mierze to właśnie on buduje wizerunek firmy, co przekłada się na jej kondycję i funkcjonowanie w branży.

Dzięki niemu komunikacja między pracownikami, a pracodawcą odbywa się w prawidłowy sposób, firma działa zgodnie z prawem, a odpowiednio docenieni i zmotywowani pracownicy rozwijają swoją wiedzą i umiejętności na indywidualnej ścieżce rozwoju, bo dobrze wykwalifikowany pracownik jest motorem rozwoju firmy i świadczy o jej konkurencyjności w branży.

Na czym polega outsourcing kadr?

Outsourcing polega na przekazaniu przez firmę jakiejś części swoich obowiązków firmie zewnętrznej, która świadczy usługi właśnie w tym obszarze. Sytuacja taka wiąże się najczęściej z oszczędnością zarówno pieniędzy, jak i czasu oraz daje gwarancję profesjonalnej realizacji powierzonych zadań.

Natomiast outsourcing kadr polega na przekazaniu obsługi kadrowej w ręce firmy zewnętrznej, która najczęściej zajmuje się prowadzeniem dokumentacji, zatrudnianiem i organizowaniem szkoleń dla pracowników oraz ich oceną, wprowadzaniem systemu motywacyjnego.

Jakie są zalety outsourcingu kadr?

Właściciele przedsiębiorstw stają coraz częściej przed wyborem stworzenia w firmie działu kadr lub skorzystania z usług firmy zewnętrznej. Outsourcing kadr jest coraz częstszym rozwiązaniem wybieranym przez przedsiębiorców ze względu przede wszystkim na oszczędności, które wynikają z uniknięcia zatrudnienia w firmie pracowników tego działu, stworzenia dla nich stanowisk pracy, konieczności opłacania składek i wielu formalności związanych z ich zatrudnieniem.

Korzystniejsze finansowo jest zlecenie tej usługi firmie zewnętrznej, która gwarantuje pełen profesjonalizm świadczonych usług i podejmowanie wszelkich działań w ramach obowiązującego prawa. Wynajęcie profesjonalistów jest zdecydowanie tańszym rozwiązaniem, niż stworzenie w przedsiębiorstwie własnego działu kadrowego.

Ze względu na jego ogromne znaczenie dla funkcjonowania firmy, jej dobrego wizerunku i sukcesu w branży warto zlecić wykonywanie tych zadań profesjonalnej firmie zewnętrznej.

outsourcing kadr

Outsourcing kadr we Wrocławiu

Firmy zajmujące się outsourcingiem kadr we Wrocławiu oferują kompleksowe prowadzenie wszystkich spraw związanych z działalnością tego działu. Jej pracownicy posiadają długoletnie doświadczenie w świadczeniu tego rodzaju usług i działają w pełni profesjonalnie.

Doskonale znają prawo pracy oraz prawo cywilne. Nieustannie czuwają nad nowymi regulacjami, które dotyczą między innymi zatrudniania pracowników lub wypłacania im wynagrodzeń. Korzystając z usług firmy outsourcingowej we Wrocławiu, uniknąć można niechcianych błędów i nieprzyjemnych konsekwencji niewywiązywania się obowiązków prawnych.

Odpowiednia obsługa kadrowa jest gwarancją kompletnej dokumentacji, terminowości działań, prawidłowego rozliczania czasu pracy oraz wszelkich usług kadrowych na najwyższym poziomie. To idealne rozwiązanie dla każdej firmy.

Powrót do góry