Rozlicz podatek

Zwrot podatku z zagranicy – fachowe doradztwo

Zwrot podatku z Niemiec

Osoby pracujące legalnie w Niemczech mają obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, podatek kościelny oraz podatek solidarnościowy. Zaliczki te są potrącane od comiesięcznego wynagrodzenia przez pracodawcę i widoczne dla pracownika w paskach płacowych oraz rocznej karcie podatkowej podsumowującej uzyskane przez pracownika dochody. Podobnie jak w Polsce, w Niemczech istnieje możliwość odzyskania zwrotu podatku nadpłaconego w zaliczkach, nie tylko za miniony rok podatkowy, ale nawet za 4 lata wstecz. Jakie dokumenty należy złożyć w tym celu i jakie terminy obowiązują polskich pracowników. 

Dokumenty niezbędne do odzyskania podatku z Niemiec

Rok podatkowy w Niemczech pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a więc podobnie jak w Polsce trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Po jego zakończeniu pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi:

  • kartę podatkową Lohnsteuerkarte,
  • Besondere Lohnsteuerbescheinigung
  • lub Lohnsteuerbescheinigung, na której podsumowane są osiągnięte przez pracownika dochody w przeciągu minionego roku podatkowego oraz wysokości zaliczek na podatki odprowadzonych od wynagrodzenia.

Karta podatkowa musi być wydana pracownikowi do 28 lutego następnego roku. Pracownik ma możliwość ubiegania się o zwrot podatku z Niemiec, bo zgodnie z obowiązującym tam prawem podatkowym, kwota dochodu wolnego od podatku jest dość wysoka, a dzięki możliwości odliczenia wielu ulg podatkowych, kwoty zapłaconego w zaliczkach podatku są wyższe, niż te faktycznie należne. 

Kiedy możesz ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec?

  • gdy pracujesz przez cały rok u jednego pracodawcy
  • podejmujesz pracę tymczasową na okres wakacyjny
  • zmieniasz pracodawcę w ciągu roku
  • przez pewien czas pozostajesz bezrobotny i pobierasz stosowny zasiłek

Najważniejsze, by w rozliczeniu podatku musisz wykazać wszystkie dochody i otrzymane świadczenia za dany rok – także te, które pracownik osiągnął w Polsce, jeśli w danym roku podatkowym pracował i w Niemczech i w kraju. 

Do karty podatkowej, na podstawie której pracownik rozlicza się z osiągniętych dochodów i odprowadzonych zaliczek na podatki, pracownik powinien obowiązkowo złożyć w Niemieckim Urzędzie Skarbowym zaświadczenie Bescheinigung EU – EWR (EU/EOG), które jest zaświadczeniem wykazującym dochody osiągnięte za granicą, przy czym z perspektywy niemieckiego fiskusa dla pracownika z polski będą to dochody osiągnięte przez niego w Polsce. Zaświadczenie takie wystawia polski Urząd Skarbowy właściwy ze względu na zameldowanie.

Dlaczego dokument ten jest ważny? Nawet jeśli pracownik zarabia w Polsce i w Niemczech, po polskiej stronie rozlicza się z dochodów osiągniętych tutaj, natomiast po niemieckiej z dochodów osiągniętych u tamtejszego pracodawcy. Na jego progi podatkowe wpłyną dochody z obydwu krajów łącznie. 

Rozliczenie i zwrot podatku z Niemiec – kiedy należy złożyć dokumenty?

Rok podatkowy w Niemczech trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, a pracownicy otrzymują swoje karty podatkowe od pracodawców do 28 lutego kolejnego roku. Termin na składanie deklaracji podatkowych, a tym samym wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania zwrotu podatku z Niemiec mija 31 lipca. Pracownik nie musi samodzielnie składać rozliczenia podatkowego, jeśli nie ma takiego obowiązku – do składania deklaracji podatkowej zobowiązane są osoby objęte III klasą podatkową, posiadały zatrudnienie u więcej niż jednego pracodawcy oraz osoby wezwane do rozliczenia bezpośrednio przez niemiecki fiskus. W pozostałych przypadkach deklarację należy złożyć tylko wtedy, gdy chcemy odzyskać zwrot podatku z Niemiec. 

zwrot podatku z niemiec

Niemieckie urzędy skarbowe dopuszczają możliwość odzyskania podatku nadpłaconego w zaliczkach za 4 lata wstecz. Jeśli pracujesz w Niemczech już kilka lat, ale do tej pory nie składałeś dokumentów do zwrotu podatku z Niemiec, końcówka roku 2020 jest idealnym momentem by odzyskać nadpłacony podatek za lata 2019, 2018, 2017 i 2016. W styczniu należny zwrot za 2016 rok przedawni się. Należy oczywiście pamiętać, że nie każdy pracownik będzie miał nadpłatę podatku należną do zwrócenia – jeśli pracodawca prawidłowo wyliczał zaliczki na podatek, a pracownik nie korzystał dodatkowo z ulg podatkowych, przepracował cały rok u jednego pracodawcy i nie uzyskiwał żadnych dochodów w Polsce, jego zwrot może być znikomy. 

Powrót do góry