Rozlicz podatek

Zwrot podatku z zagranicy – fachowe doradztwo

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii

Pracując legalnie w Wielkiej Brytanii należy pamiętać, że każdy pracownik ma obowiązek rozliczenia się z podatku, a w związku z tym także odzyskania kwoty nadpłaconej w zaliczkach w minionym roku podatkowym. Pracodawca każdego miesiąca odprowadza w imieniu pracownika zaliczki na podatek dochodowy, bez względu na to czy pracujesz w Anglii przez cały rok, czy przyjeżdżasz na kilka tygodni do pracy sezonowej. Jakie dokumenty będą niezbędne do odzyskania zwrotu podatku z UK oraz gdzie należy je złożyć? 

Dokumenty niezbędne do zwrotu podatku z Anglii

Każdy pracodawca zatrudniający legalnie pracowników ma obowiązek odprowadzać od ich wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy, a po zakończeniu roku podatkowego wystawić pracownikowi dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów i zapłaconych podatków.

W Anglii dokumentem takim jest P60 – dokument zbierający informacje o dochodach i zapłaconych składkach pracownika za pełen rok podatkowy, a więc odpowiednik polskiego PIT-11. Każdy pracownik musi otrzymać swoje P60 do końca kwietnia (rok podatkowy kończy się 5 kwietnia), nawet jeśli pracował tylko przez część roku podatkowego u danego pracodawcy. Co ważne, pracownik odchodzący z pracy otrzymuje dodatkowo dokument P45, a więc kartę podatkową podsumowującą jego rok podatkowy do momentu ustania stosunku pracy. 

Pracodawca angielski ma obowiązek wystawić P60 każdemu pracownikowi i przesłać go na podany przez pracownika adres, ale w obowiązku pracownika jest upomnieć się o swoją kartę podatkową, jeśli pracodawca mu takiej nie dostarczy. Sytuacje takie zdarzają się szczególnie często u osób, które zakończyły swój stosunek pracy przed końcem roku podatkowego i nie otrzymały swojego P45 do ręki.

W sytuacji, w której nie dysponujesz P60 lub P45 za ostatni rok podatkowy, w Wielkiej Brytanii możliwe jest rozliczenie podatku i uzyskanie zwrotu podatku z UK na podstawie payslipów, czyli pasków płacowych potwierdzających otrzymywane wynagrodzenie. Sposób ten najczęściej wymaga większego czasu na przygotowanie wniosku i rozliczenie podatku, dlatego wykorzystuj go tylko w ostateczności. 

Formalności wymagane przy zwrocie podatku z UK

Po zakończeniu roku podatkowego, jeśli chcesz rozliczyć się z podatku w UK i odzyskać należny zwrot podatku musisz uzupełnić w formularzu swój National Insurance Number (NIN) oraz podać numer konta bankowego, na który zostanie przelany zwrot. Sam wniosek niezbędny do rozliczenia się z podatku jest dość skomplikowany, a konieczność wypełnienia go w języku angielskim jest dla wielu osób dodatkowym utrudnieniem, dlatego warto skorzystać na tym etapie z pomocy firm zajmujących się rozliczaniem podatku z zagranicy.

Osoby, które pracują i mieszkają w Anglii na stałe nie muszą pamiętać o rozliczaniu się z podatku – w Anglii robione jest to automatycznie. Jeśli jednak pracujesz jedynie tymczasowo lub wracasz z Anglii po zakończeniu stosunku pracy z poprzednim pracodawcą, warto pamiętać o rozliczeniu i odzyskaniu zwrotu podatku. 

Terminy i zasady rozliczania podatku w Wielkiej Brytanii

Przy staraniu się o zwrot podatku z UK warto pamiętać o obowiązujących terminach – o ile w Polsce rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o tyle w Anglii przypada on od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku kolejnego. Pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikom karty podatkowe P60 do końca kwietnia następującego po zakończonym roku podatkowym. W Wielkiej Brytanii można rozliczać się z podatku i starać o zwrot podatku w dowolnym momencie roku podatkowego, choć najlepiej zrobić to po jego zakończeniu – jeśli otrzymałeś P45 od swojego poprzedniego pracodawcy i chcesz już teraz rozliczyć się z odprowadzonych składek, nie będziesz mieć możliwości podjęcia kolejnej pracy w Anglii aż do zakończenia bieżącego roku podatkowego. 

Anglia dopuszcza możliwość odzyskania zwrotu podatku z 4 lat wstecz. Czas oczekiwania na zwrot podatku, zależy najczęściej od formy wypłaty, którą wybierzesz (czek wysyłany pocztą lub pieniądze na konto), a także terminu w jakim składasz zeznanie podatkowe. Najczęściej okres oczekiwania to około 3-6 miesięcy, nawet jeśli starasz się o zwrot podatku nie tylko z roku minionego, ale i poprzednich lat podatkowych. 


Pracujesz w Wielkiej Brytanii? Dowiedz się, czy przysługuje ci zasiłek!

Powrót do góry