Rozlicz podatek

Zwrot podatku z zagranicy – fachowe doradztwo

Jakie są zasiłki dla zatrudnionych w Wielkiej Brytanii

Jakie są zasiłki dla zatrudnionych w Wielkiej Brytanii

Zastanawiasz się o jakie zasiłki mogą się starać osoby zatrudnione w UK? Komu przysługują zasiłki? A może jak ubiegać się o zasiłki socjalne w Wielkiej Brytanii? Zasiłków dla osób zatrudnionych w Wielkiej Brytanii jest kilka. Przysługują innym osobom i zależą od różnych czynników. Sprawdź popularne zasiłki dla osób zatrudnionych w Wielkiej Brytanii i zobacz, czy możesz się o nie starać.

Jobseeker’s Allowance

Zasiłek Jobseeker’s Allowance (JSA) to zasiłek dla osób, które:

 • są bezrobotne, ale aktywnie szukają pracy, lub
 • dla osób, które pracują mniej niż 16 godzin tygodniowo,
 • mają ukończone 18 lat (osoby młodsze uzyskują ten zasiłek niezwykle rzadko),
 • pracują w Wielkiej Brytanii minimum rok,
 • nie studiują w pełnym wymiarze godzin.

Polacy, którzy starają się o zasiłek Jobseeker’s Allowance mogą go uzyskać na podstawie składek (contribution-based) lub w oparciu o przychody (income-based). Aby móc uzyskać zasiłek konieczne jest przedstawienie dokumentacji, która jest określana jako system rejestracji pracowników. Z Work Registration Scheme wynika, czy pracownik jest zarejestrowany w brytyjskim systemie.

Working Tax Credit

Jest to zasiłek, który przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy lub osobom samozatrudnionym. Mogą się o niego ubiegać:

 • osoby, które ukończyły 25 lat i pracują co najmniej przez 30 godzin w tygodniu,
 • osoby mające więcej niż 16 lat, pracujące nie mniej niż 16 godzin tygodniowo,
 • osoby powyżej 60 lat, pracujące co najmniej 16 godzin w tygodniu,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby, które posiadają przynajmniej jedno dziecko.

Housing Benefit

Zasiłek mieszkaniowy w Wielkiej Brytanii jest dodatkiem, który ma pomóc pokryć koszty związane z wynajmowaniem mieszkania. W UK przysługuje osobom, które mają niestabilną sytuację finansową. Housing Benefit mogą otrzymać zarówno osoby pracujące, których dochód nie przekracza pewnego progu, jak i bezrobotni.

Child Benefit

O Child Benefit mogą się starać tylko osoby, które mają dzieci. Warunkiem jest także to, że:

 • jeden z rodziców nie zarabia więcej niż 50 tys. GBP rocznie,
 • opieka dotyczy dzieci, które nie ukończyły 16 lat lub 16-20 lat, lecz się uczą.

Child Benefit jest wypłacany co miesiąc, a liczba dzieci, na które można się starać o zasiłek, nie ma znaczenia, o ile wiek dzieci mieści się w ustalonych przedziałach. Warto wiedzieć, że zasiłek może otrzymać tylko jeden rodzic.

Matternity Allowance

Zasiłkiem dla kobiet zatrudnionych w UK jest zasiłek macierzyński, który mogą otrzymać kobiety samozatrudnione. Matternity Allowance jest wypłacany w Wielkiej Brytanii, jeśli kobieta ubiega się o zasiłek od 26 tygodnia ciąży. Zasiłek jest przyznawany przez 39 tygodni.

Zasiłek dla zatrudnionych w Wielkiej Brytanii – jak uzyskać?

Zasiłki dla osób zatrudnionych wypłacane w Wielkiej Brytanii to benefity, które są przyznawane w zależności od indywidualnych okoliczności. Aby je uzyskać konieczne jest spełnienie określonych wymagań, skompletowanie odpowiednich dokumentów, a także nawiązanie kontaktu z odpowiednimi instytucjami. Polacy, którzy mieszkają i są zatrudnieni w Wielkiej Brytanii, mogą uzyskać wszelkie informacje o wnioskach, terminach i decyzjach w urzędach brytyjskich. Sprawy formalne mogą jednak sprawiać trudność za granicami Polski, dlatego aby uzyskać zasiłki dla zatrudnionych w Wielkiej Brytanii polecamy skorzystanie z usług doświadczonego biura, które odpowie na wszelkie pytania oraz profesjonalnie zadba o uzyskanie różnego rodzaju świadczeń.

Powrót do góry