Rozlicz podatek

Zwrot podatku z zagranicy – fachowe doradztwo

PIT 36 ZG – co musisz wiedzieć

PIT 36 ZG – co musisz wiedzieć

Polacy pracujący za granicą lub świadczący usługi na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy w ramach umowy o pracę są zobowiązani do zadeklarowania swojego zagranicznego dochodu także w Polsce. Do złożenia takiej deklaracji służy formularz PIT-36/ZG. Załącznik ZG (od dochodów zagranicznych) może być złożony do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39, jednak z perspektywy osób pracujących na co dzień za granicą znaczenie będzie miał PIT-36/ZG. Co należy o nim wiedzieć i kto powinien wypełnić formularz o dochodach zagranicznych? 

PIT-36/ZG – kiedy należy go wypełnić?

Druk PIT 36 przeznaczony jest dla podatników, którzy uzyskiwali dochody bez pośrednictwa płatników i samodzielnie obliczali oraz odprowadzali zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Deklarację tą muszą wypełniać jednak także ci, którzy swój dochód uzyskiwali za granicą – w ich przypadku niemożliwe jest rozliczanie się na podstawie PIT-37, nawet jeśli przez cały rok pracowali u jednego zagranicznego pracodawcy i odprowadzali za granicą składki z tego tytułu. Dla osób pracujących za granicą konieczne jest jednak dodatkowe złożenie załącznika ZG do PIT 36, wykazującego dochód z zagranicy oraz pobrane z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy. 

Podstawową informacją, jaką należy pamiętać o deklaracji PIT-36 ZG jest konieczność złożenia jej za każdy rok podatkowy w którym uzyskiwano przychód za granicą. Drugą najważniejszą kwestią jest fakt, że załącznik ZG należy złożyć odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu. Jeśli pracownik w ciągu jednego roku podatkowego uzyskiwał przychody w różnych krajach, np. Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii, dla każdego z krajów musi zastosować osobny druk załącznika ZG i złożyć, wraz z deklaracją PIT 36, 3 załączniki ZG wykazujące dochody z zagranicy i pobrane zaliczki dla każdego z krajów z osobna.

Dobrą informacją jest to, że jeśli w trakcie pracy w danym kraju pracę podejmowano u różnych pracodawców lub jeśli przychody pochodziły z różnych źródeł (np. praca i własna działalność), podatnik składa w dalszym ciągu jeden druk ZG dla przychodów z danego państwa. 

rozliczanie podatku z zagranicy - pit 36 zg

Kto powinien wypełnić PIT-36/ZG

Według obowiązujących przepisów, każdy podatnik, w tym także osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, podlegają obowiązkowi rozliczania podatków w kraju, nawet jeśli 100% ich przychodów w danym roku podatkowym zostało uzyskane za granicą.

Wyjątek stanowią w tym przypadku jedynie polscy rezydenci pracujący za granicą, którzy swoją pracę wykonują tam na zlecenie polskiego pracodawcy w ramach delegacji, otrzymując wynagrodzenie od polskiej firmy a nie np. jej zagranicznego oddziału. 

Na co zwrócić uwagę wypełniając załącznik ZG do PIT-36?

Podatnicy rozliczający się przez deklarację PIT-36 mogą zastosować jedną z dwóch metod zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu – metody zwolnienia z progresją oraz metody proporcjonalnego odliczenia.

Zwolnienie z progresją oznacza, że do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodawane są dochody zwolnione z tego podatku uzyskane za granicą, a od uzyskanej sumy obliczany jest podatek według skali. Po obliczeniu podatku ustala się stopę podatkową do obliczonej sumy dochodów, stosując ją do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Metoda proporcjonalnego odliczenia zakłada, że dochody osiągnięte za granicą łączy się z dochodami z Polski, a od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. 

Dla wielu podatników zasady te mogą brzmieć skomplikowanie, dlatego dobrą decyzją przy zatrudnieniu za granicą będzie skorzystanie z pomocy firmy specjalizującej się w rozliczaniu podatków z zagranicy oraz pomocy przy wypełnianiu niezbędnych deklaracji na potrzeby polskiego Urzędu Skarbowego. 

Powrót do góry