Rozlicz podatek

Zwrot podatku z zagranicy – fachowe doradztwo

Ile czeka się na zwrot podatku z UK

Ile czeka się na zwrot podatku z UK

Brytyjskie urzędy skarbowe mają zupełnie inny tok działania niż polskie. W zasadzie podatnik nie jest zobowiązany do składania żadnych deklaracji oraz do sporządzenia rozliczenia podatkowego, lecz zostaje poinformowany o tym, jaki podatek będzie musiał zapłacić lub nie. 

Organy podatkowe potrącają podatek bezpośrednio z naszego kodu podatkowego, który jest przypisany do nas na podstawie informacji o naszym wynagrodzeniu dostarczonych przez pracodawcę.

Jeśli otrzymujemy jakiekolwiek zasiłki lub dodatkowe dochody, będziemy musieli dokonać tzw. samooceny (Self Assessment). W tej sytuacji możemy wybrać bezpośrednią płatność lub zmienić nasz kod podatkowy tak, aby rozliczać te wpływy co miesiąc. Przy nadpłacie otrzymamy pieniądze z powrotem w formie czeku.

Aby  się upewnić, czy kod podatkowy na naszym odcinku wypłaty jest poprawny, możemy zadzwonić do HMRC, aby to sprawdzić. Możemy to zrobić oczywiście również online.

Należy pamiętać, że w pierwszym roku pracy w Anglii lub Wielkiej Brytanii podatek, który płacimy jest niższy. Oznacza to, że ulga podatkowa, a więc podatek, który płacimy w zależności od wieku, dochodów, jest wyższa. 

jak rozliczyć podatek w UK

Jak mogę ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego w UK?

Należy pamiętać, że nie otrzymamy zwrotu pieniędzy tylko i wyłącznie z powodu powrotu do kraju ojczystego. Zwrot pieniędzy otrzymasz tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego uprawnieni. 

Na koniec roku podatkowego HMRC obliczy ile zapłaciliśmy od momentu rozpoczęcia pracy do końca roku podatkowego, a następnie podzieli to przez miesiące, w których pracowaliśmy i te pieniądze zostaną nam zwrócone. Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku.

Pieniądze te zostaną uwzględnione w waszych wypłatach za kolejny rok. Jednak jeśli zamierzamy ubiegać się o jakąkolwiek pomoc społeczną, zasiłek, nie możemy ubiegać się o zwrot (z wyjątkami).

Kogo obowiązuje deklaracja podatkowa?  

Obowiązek rozliczenia tyczy się przede wszystkim osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które powinny wykazać przed organem podatkowym swoje przychody oraz koszty. Musimy pamiętać, że nawet jeśli nasza działalność nie przyniosła żadnych dochodów w danym roku podatkowym, również wtedy należy złożyć zeznanie podatkowe

Konieczność rozliczenia wynika także z posiadania nieopodatkowanych dochodów, takich jak dochód z najmu nieruchomości lub pobierania świadczeń – wówczas obowiązek podatkowy powstaje po przekroczeniu ustawowej kwoty dochodu. 

jak rozliczyć podatek w UK

Jak długo czekamy na zwrot podatku? 

Czas oczekiwania na zwrot podatku po złożonej deklaracji zależy od trybu pracy danego urzędu. Z reguły podatnik czeka od 2 do 4 miesięcy od daty złożenia deklaracji we właściwym urzędzie skarbowym. 

Kontakt z organem podatkowym

W razie jakichkolwiek problemów kontakt z urzędem skarbowym jest możliwy na kilka sposobów. Na rządowej stronie internetowej możemy dowiedzieć się, jakie informacje o nas posiada Brytyjski Urząd Skarbowy, a nawet je modyfikować. Jeśli nie chcemy korzystać z komputera, możemy skontaktować się z urzędem bezpośrednio przez telefon (0300 200 3300). Ważne jest, by miej przy sobie swój NIN i dokumenty P45 lub P60. Urzędy pracują codziennie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, w soboty od 8 do 16, a w niedziele od 9 do 17. Ostatnią opcją jest skontaktowanie się z urzędem listownie: Pay As You Earn and Self Assessment-HM Revenue and Customs, BX9 1AS, United Kingdom.

Jeśli zainteresował Ciebie ten artykuł i chcesz poznać więcej informacji na temat rozliczania podatku w Wielkiej Brytanii, przeczytaj także artykuł Ile trzeba czekać na zwrot podatku z UK?

 

Powrót do góry