Rozlicz podatek

Zwrot podatku z zagranicy – fachowe doradztwo

Rozliczenie dochodów z małżonkiem zatrudnionym w Niemczech

Rozliczenie dochodów z małżonkiem zatrudnionym w Niemczech

Niemcy to jeden z najczęstszych kierunków emigracji wśród Polaków, którzy postanawiają udać się za pracą za granicę. Jeśli u zachodnich sąsiadów jesteśmy zatrudnieni w sposób legalny, wiąże się z tym wiele korzyści podatkowych, również, biorąc pod uwagę rozliczenie wraz ze współmałżonkiem. 

Warunki wspólnego rozliczenia podatku w Niemczech

Wspólne złożenie deklaracji podatkowej wraz z małżonkiem, który na co dzień pracuje i przebywa na terenie Niemiec jest możliwe pod kilkoma podstawowymi warunkami:

– osoba pracuje w Niemczech na utrzymanie rodziny zamieszkałej w Polsce,

– małżonkowie mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce,

– małżonkowie przez cały rok podatkowy pozostają w związku małżeńskim,

– małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej.

Upraszczając, warunki do rozliczenia nie różnią się od sytuacji, kiedy obaj małżonkowie pracują w Polsce i chcą złożyć deklarację podatkową wspólnie. 

Małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie również wtedy, jeśli jedno z nich dla celów podatkowych ma miejsce zamieszkania inne niż Polska, ale nadal pozostaje na terenie jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub jednego z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

jak wygląda rozliczenie podatku z małżonkiem w Niemczech

Wspólne rozliczenie jest niemożliwe jedynie w przypadku, gdy jeden z małżonków prowadzi własną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym 19% lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.  

Rozliczenie z małżonkiem pracującym w Niemczech krok po kroku

Spełnienie wyżej wymienionych warunków daje małżonkom możliwość złożenia deklaracji podatkowej wspólnie, jednak oczywiście wspólne składanie PIT-u to nie obowiązek. 

Przed wybraniem wspólnego rozliczenia podatku warto upewnić się czy jest ono dla nas najlepszą opcją. Zeznanie podatkowe możemy sporządzić do 30 kwietnia danego roku podatkowego. 

Korzyści ze wspólnego rozliczenia podatku

Wspólne złożenie deklaracji podatkowej jest zawsze korzystne dla podatników i to niezależnie od tego, w jakim kraju pracują obaj małżonkowie. Tym bardziej z korzyścią dla współmałżonków jest, gdy jedno z nich zarabia znacznie więcej za granicą niż drugi współmałżonek w Polsce. 

czy warto rozliczać podatek wspólnie z małżonkiem pracującym w Niemczech?

Należy jednak pamiętać o tym, że pracujący w Niemczech małżonek musi rozliczyć się z odprowadzonego podatku również w kraju zatrudnienia, w którym to uzyskał dochody, a więc w tym wypadku w Niemczech. 

Wniosek o chęci rozliczenia się wraz z współmałżonkiem należy załączyć do wspólnego druku PIT podpisanego imieniem i nazwiskiem jednego z zainteresowanych. Małżonkowie mają więc prawo do skorzystania z ulg oraz odliczeń od podatku, jednak podatek jest płacony w podwójnej kwocie podatku ustalonego od połowy łącznej kwoty dochodów obojga małżonków. 

Inne korzyści z rozliczenia podatku z małżonkiem pracującym w Niemczech

W sytuacji kiedy rozliczamy się z podatku poza naszym krajem, inną podstawową korzyścią jest możliwość odzyskania podatku zza granicy i w tej sytuacji nie ma to znaczenia czy składamy PIT  samodzielnie, czy rozliczamy podatek wraz z małżonkiem pracującym za granicą podatek płacony jest w podwójnej kwocie  podatku ustalonego od połowy łącznej kwoty dochodów małżonków

Wnioskując o zwrot podatku zza granicy, dzięki rozliczeniu wraz z małżonkiem możemy podnieść wysokość zwrotu nadpłaconego podatku średnio nawet o 730 Euro. Taka forma rozliczenia często pomaga również uniknąć niedopłaty, gdy chodzi o  III klasę podatkową.

Powrót do góry